Exodus 32:33

Bulgarian(i) 33 Но ГОСПОД каза на Мойсей: Който е съгрешил против Мен, него ще залича от книгата Си.