Psalms 109:13

Bulgarian(i) 13 Нека потомството му бъде изтребено и нека се изличи името им в следващото поколение!