Esther 5:7

Bulgarian(i) 7 Тогава Естир в отговор каза: Молбата ми и желанието ми е това: