Esther 5:7

PBG(i) 7 Na to odpowiedziała Ester, i rzekła: Żądość moja, i prośba moja ta jest: