2 Corinthians 4:9

Bulgarian(i) 9 гонени сме, но не сме изоставени; поваляни сме, но не сме унищожени;