2 Corinthians 4:9

FinnishPR(i) 9 vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut.