1 Timothy 5:8

Bulgarian(i) 8 Но ако някой не се грижи за своите и най-вече за домашните си, той се е отрекъл от вярата и е по-лош от невярващ.
Reformed Dating