2 Corinthians 2:15

Bulgarian(i) 15 Защото за Бога ние сме благоуханието на Христос сред тези, които се спасяват, и сред онези, които погиват.