1 Chronicles 18

Bulgarian(i) 1 И след това Давид разби филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката на филистимците. 2 Разби и моавците, и моавците станаха слуги на Давид и плащаха данък. 3 Давид разби и совския цар Ададезер в Емат, когато той отиваше да утвърди властта си при реката Ефрат. 4 И Давид плени от него хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци. И Давид преряза сухожилията на всичките коне от колесниците, но запази от тях за сто колесници. 5 И арамейците от Дамаск дойдоха да помогнат на совския цар Ададезер и Давид изби от арамейците двадесет и две хиляди мъже. 6 И Давид постави гарнизони в Арам Дамаски; и арамейците станаха слуги на Давид и плащаха данък. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да отидеше. 7 И Давид взе златните щитове, които бяха на слугите на Ададезер, и ги донесе в Ерусалим. 8 И от Тиват и от Хун, градовете на Ададезер, Давид взе голямо количество бронз, от който Соломон направи бронзовото море, стълбовете и бронзовите съдове. 9 А когато ематският цар Тои чу, че Давид разбил цялата военна сила на совския цар Ададезер, 10 изпрати сина си Адорам при цар Давид, за да го поздрави и да го благослови, понеже се беше бил против Ададезер и го беше разбил; защото Ададезер воюваше против цар Тои. И той донесе всякакви съдове от злато, сребро и бронз. 11 И тях цар Давид също посвети на ГОСПОДА заедно със среброто и златото, което беше отнел от всичките народи, от Едом и от Моав, и от синовете на Амон, и от филистимците, и от Амалик. 12 А Ависей, синът на Саруя, разби Едом в Солната долина, осемнадесет хиляди души. 13 И постави гарнизони в Едом, и всичките едомци станаха слуги на Давид. И ГОСПОД запазваше Давид, където и да отидеше. 14 Така Давид царуваше над целия Израил и вършеше правда и правосъдие за целия си народ. 15 А Йоав, синът на Саруя, беше над войската; а Йосафат, синът на Ахилуд, беше летописец; 16 и Садок, синът на Ахитов, и Авимелех, синът на Авиатар, бяха свещеници; а Суса беше писар; 17 а Ваная, синът на Йодая, беше над херетците и фелетците. А синовете на Давид бяха първи около царя.