Psalms 149:7

BKR(i) 7 K vykonávání pomsty nad pohany, a k strestání národů,