Psalms 149:7

PBG(i) 7 Aby wykonywali pomstę nad poganami, a karali narody;