Psalms 136:10

BKR(i) 10 Kterýž ranil Egyptské v prvorozených jejich, nebo jest věčné milosrdenství jeho.