Psalms 136:10

PBG(i) 10 Który poraził Egipczan na pierworodnych ich; albowiem na wieki miłosierdzie jego.