Psalms 135:8

BKR(i) 8 Kterýž zbil prvorozené v Egyptě, od člověka až do hovada.