Psalms 119:36

BKR(i) 36 Nakloň srdce mého k svědectvím svým, a ne k lakomství.