Psalms 119:36

PBG(i) 36 Nakłoń serce moje do świadectw twoich, a nie do łakomstwa.