Psalms 119:36

Bulgarian(i) 36 Наклони сърцето ми към Своите свидетелства, а не към сребролюбие.