Psalms 115:3

BKR(i) 3 Ješto Bůh náš jest na nebi, čině všecko, což se mu líbí.