Psalms 68:4

BKR(i) 4 Spravedliví pak veselíce se, poskakovati budou před Bohem, a plésati budou radostí.