Psalms 106:26

BKR(i) 26 A protož pozdvihl ruky své proti nim, aby je rozmetal po poušti,