Psalms 106:26

PBG(i) 26 Przetoż podniósł rękę swoję przeciwko nim, aby ich pobił na puszczy;