Proverbs 16:4

BKR(i) 4 Hospodin všecko učinil pro sebe samého, také i bezbožného ke dni zlému.