Proverbs 16:4

PBG(i) 4 Pan dla siebie samego wszystko sprawił, nawet i niezbożnika na dzień zły.