Isaiah 43:21

PBG(i) 21 Lud ten, którym sobie stworzył, chwałę moję opowiadać będzie;