Romans 11:36

BKR(i) 36 Nebo z něho a skrze něho a v něm jsou všecky věci, jemuž sláva na věky. Amen.