Proverbs 16:3

BKR(i) 3 Uval na Hospodina činy své, a budou upevněna předsevzetí tvá.