Lamentations 3:23

BKR(i) 23 Ale nová jsou každého jitra; převeliká jest pravda tvá.