Psalms 89:33

BKR(i) 33 Tedy navštívím metlou přestoupení jejich, a trestáním nepravost jejich,