Lamentations 3:23

PBG(i) 23 Ale się na każdy poranek odnawiają; wielka jest prawda twoja.