Judges 9:40

BKR(i) 40 Ale Abimelech honil ho utíkajícího před tváří svou, a padlo raněných mnoho až k bráně.