Judges 9:40

PBG(i) 40 I gonił go Abimelech, gdy przed nim uciekał, a poległo wiele rannych aż do samej bramy.