John 2:17

BKR(i) 17 I rozpomenuli se učedlníci jeho, že psáno jest: Horlivost domu tvého snědla mne.