John 2:17

PBG(i) 17 I wspomnieli sobie uczniowie jego, iż napisano: Gorliwość domu twego zżarła mię.