John 2:17

Danish(i) 17 Men hans Disciple kom ihu, at der er skrevet: Nidkjærhed for dit Huus har fortæret mig.