Genesis 6:1

BKR(i) 1 Stalo se pak, když se počali množiti lidé na zemi, a dcery se jim zrodily,