Genesis 6:1

Croatian(i) 1 Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile,