Genesis 6:1

PBG(i) 1 I stało się, gdy się ludzie poczęli rozmnażać na ziemi, a córki się im zrodziły;