1 Kings 16:32

BKR(i) 32 A vzdělal oltář Bálovi v chrámě Bálově, kterýž byl ustavěl v Samaří.