1 Kings 16:32

Croatian(i) 32 Baalu podiže žrtvenik u Baalovu hramu što ga bijaše sagradio u Samariji.