1 Kings 16:32

PBG(i) 32 I wystawił ołtarz Baalowi w domu Baalowym, który był zbudował w Samaryi.