Romans 4:18

ACVI(i)
   18 G3739 R-NSM ος WHO G3844 PREP παρ AGAINST G1680 N-ASF ελπιδα HOPE G4100 V-AAI-3S επιστευσεν BELIEVED G1909 PREP επ IN G1680 N-DSF ελπιδι HOPE G1519 PREP εις IN ORDER FOR G846 P-ASM αυτον HIM G3588 T-ASN το THE G1096 V-2ADN γενεσθαι TO BECOME G3962 N-ASM πατερα FATHER G4183 A-GPN πολλων OF MANY G1484 N-GPN εθνων NATIONS G2596 PREP κατα ACCORDING TO G3588 T-ASN το THE G2046 V-RPP-ASN-ATT ειρημενον WHICH WAS SPOKEN G3779 ADV ουτως SO G3588 T-NSN το THE G4690 N-NSN σπερμα SEED G4675 P-2GS σου OF THEE G2071 V-FXI-3S εσται WILL BE