Romans 4:18

ACVI(i)
   18 G3739 R-NSM ος Who G3844 PREP παρ Against G1680 N-ASF ελπιδα Hope G4100 V-AAI-3S επιστευσεν Believed G1909 PREP επ In G1680 N-DSF ελπιδι Hope G1519 PREP εις In Order For G846 P-ASM αυτον Him G3588 T-ASN το The G1096 V-2ADN γενεσθαι To Become G3962 N-ASM πατερα Father G4183 A-GPN πολλων Of Many G1484 N-GPN εθνων Nations G2596 PREP κατα According To G3588 T-ASN το The G2046 V-RPP-ASN-ATT ειρημενον Which Was Spoken G3779 ADV ουτως So G3588 T-NSN το The G4690 N-NSN σπερμα Seed G4675 P-2GS σου Of Thee G2071 V-FXI-3S εσται Will Be