Matthew 12:36

ACVI(i)
   36 G1161 CONJ δε BUT G3004 V-PAI-1S λεγω I SAY G5213 P-2DP υμιν TO YOU G3754 CONJ οτι THAT G3956 A-NSN παν EVERY G692 A-NSN αργον IDLE G4487 N-NSN ρημα WORD G3739 R-ASN ο WHAT G1437 COND εαν EVER G3588 T-NPM οι THOS G444 N-NPM ανθρωποι MEN G2980 V-AAS-3P λαλησωσιν MAY SPEAK G591 V-FAI-3P αποδωσουσιν THEY WILL RENDER G3056 N-ASM λογον ACCOUNT G4012 PREP περι ABOUT G846 P-GSN αυτου IT G1722 PREP εν IN G2250 N-DSF ημερα DAY G2920 N-GSF κρισεως OF JUDGMENT