Matthew 12:36

Bulgarian(i) 36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в съдния ден.