Luke 6:35

ACVI(i)
   35 G4133 ADV πλην However G25 V-PAM-2P αγαπατε Love Ye G3588 T-APM τους Thos G2190 A-APM εχθρους Hostile G5216 P-2GP υμων Of You G2532 CONJ και And G15 V-PAM-2P αγαθοποιειτε Do Good G2532 CONJ και And G1155 V-PAM-2P δανειζετε Lend G3367 A-ASN μηδεν Nothing G560 V-PAP-NPM απελπιζοντες Despairing G2532 CONJ και And G3588 T-NSM ο Tho G3408 N-NSM μισθος Reward G5216 P-2GP υμων Of You G2071 V-FXI-3S εσται Will Be G4183 A-NSM πολυς Great G2532 CONJ και And G2071 V-FXI-2P εσεσθε Ye Will Be G5207 N-NPM υιοι Sons G5310 A-GSM-S υψιστου Of Most High G3754 CONJ οτι Because G846 P-NSM αυτος He G2076 V-PXI-3S εστιν Is G5543 A-NSM χρηστος Good G1909 PREP επι To G3588 T-APM τους Thos G884 A-APM αχαριστους Ungrateful G2532 CONJ και And G4190 A-APM πονηρους Bad