Luke 6:35

ACVI(i)
   35 G4133 ADV πλην HOWEVER G25 V-PAM-2P αγαπατε LOVE YE G3588 T-APM τους THOS G2190 A-APM εχθρους HOSTILE G5216 P-2GP υμων OF YOU G2532 CONJ και AND G15 V-PAM-2P αγαθοποιειτε DO GOOD G2532 CONJ και AND G1155 V-PAM-2P δανειζετε LEND G3367 A-ASN μηδεν NOTHING G560 V-PAP-NPM απελπιζοντες DESPAIRING G2532 CONJ και AND G3588 T-NSM ο THO G3408 N-NSM μισθος REWARD G5216 P-2GP υμων OF YOU G2071 V-FXI-3S εσται WILL BE G4183 A-NSM πολυς GREAT G2532 CONJ και AND G2071 V-FXI-2P εσεσθε YE WILL BE G5207 N-NPM υιοι SONS G5310 A-GSM-S υψιστου OF MOST HIGH G3754 CONJ οτι BECAUSE G846 P-NSM αυτος HE G2076 V-PXI-3S εστιν IS G5543 A-NSM χρηστος GOOD G1909 PREP επι TO G3588 T-APM τους THOS G884 A-APM αχαριστους UNGRATEFUL G2532 CONJ και AND G4190 A-APM πονηρους BAD