Exodus 34:16

ABP_GRK(i)
  16 G2532 και G2983 λάβης G3588 των G2364 θυγατέρων αυτών G1473   G3588 τοις G5207 υιοίς σου G1473   G2532 και G3588 των G2364 θυγατέρων σου G1473   G1325 δως G3588 τοις G5207 υιοίς αυτών G1473   G2532 και G1608 εκπορνεύσωσιν G3588 αι G2364 θυγατέρες σου G1473   G3694 οπίσω G3588 των G2316 θεών αυτών G1473   G2532 και G1608 εκπορνεύσουσιν G3588 τους G5207 υιούς σου G1473   G3694 οπίσω G3588 των G2316 θεών αυτών G1473