1 Kings 15:7

ABP_GRK(i)
  7 G2532 και G3588 τα G3062 λοιπά G3588 των G3056 λόγων G* Αβιά G2532 και G3956 πάντα G3745 όσα G4160 εποίησεν G3756 ουκ G2400 ιδού G3778 ταύτα G1125 γεγραμμένα G1909 επί G975 βιβλίου G3056 λόγων G3588 των G2250 ημερών G3588 των G935 βασιλέων G* Ιούδα G2532 και G4171 πόλεμος ην G1510.7.3   G303.1 αναμέσον G* Αβιά G2532 και G303.1 αναμέσον G* Ιεροβοάμ