Romans 11:7

  11:7   5100 τι What 3767 ούν then? 3739 ο What 1934-* επιζητεί Ισραήλ Israel seeks anxiously for, 3778 τούτου this 3756 ουκ it did not 2013 επέτυχεν succeed in; 3588-1161 η δε but the 1589 εκλογή chosen 2013 επέτυχεν succeeded, 3588-1161 οι δε and the 3062 λοιποί remaining 4456 επωρώθησαν were callous,