Revelation 10:11

  10:11   2532 και And 3004 λέγει he says 1473 μοι to me, 1163 δει It is necessary 1473 σε for you 3825 πάλιν again 4395 προφητεύσαι to prophesy 1909 επί over 2992 λαοίς peoples, 2532 και and 1909 επι over 1484 έθνεσι nations, 2532 και and 1100 γλώσσαις languages, 2532 και and 935 βασιλεύσι kings -- 4183 πολλοίς many.