Psalms 86:15

  86:15   2532 και And 1473 συ you, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316 θεός μου my God, 3629 οικτίρμων are pitying 2532 και and 1655 ελεήμων merciful, 3115.1 μακρόθυμος lenient 2532 και and 4179.4 πολυέλεος full of mercy, 2532 και and 228 αληθινός true.