Psalms 84:8

  84:8   2962 κύριε O lord, 3588 ο the 2316 θεός God 3588 των of the 1411 δυνάμεων forces, 1522 εισάκουσον listen to 3588 της   4335-1473 προσευχής μου my prayer! 1801 ενώτισαι Give ear, 3588 ο O 2316 θεός God * Ιακώβ of Jacob! 1316.1 διάψαλμα PAUSE.